kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč na 0 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč na 0 Kč

Další možnosti vyhledávání
Výsledky vyhledávání

Obchodní podmínky

Adresa této stránky je reality.sumavapoint.cz

Tyto Obchodní podmínky i ostatní oficialní dokumenty, které jsou jejich součástí nebo se týkají této webové stránky jsou výhradně v českém jazyce, pokud provozovatel nerozhodne jinak. Reality Šumavapoint se zaměřuje na realitní trh na Šumavě a v okolí a proto očekáváme, že naši klinenti jsou z České republiky a rozumí českému jazyku.

1. O Reality Šumavapoint

Tento web Reality Šumavapoint je provozován Šumavapoint (dále jen ‘Provozovatel’).
Značka Šumavapoint a Reality Šumavapoint jsou majetkem Provozovatele.

2. O této webové stránce

2.1. Vítejte na webu reality.sumavapoint.cz (dále jen ‘Web’). Tento Web usnadňuje komunikace mezi následujícími stranami, obecně nazývanými jako uživatelé (dále jen ‘Uživatelé’):
(a) návštěvník (dále jen ‘Návštěvník’);
(b) kupující, (dále jen ‘Kupující’);
(c) prodávájící (dále jen ‘Prodávající’);
(d) realitní kancelář (dále jen ‘Realitní Kancelář’);
(e) realitní makléř (dále jen ‘Makléř’);
(f) návštěvník registrovaný k odběru novinek.
Šumavapoint vystupuje jako prostředník, mediátor a správce Webu. Šumavapoint nevstupuje do and neúčastní se obchodních aktivit mezi jednotlivými stranami (2.1. a-f).

2.2. Tento Web a veškeré služby Šumavapoint poskytované na tomto Webu nebo s tím související (dále jen ‘Služby’) se týkají:
(a) poskytnutí online prostoru pro inzerci nemovitosti, a to i za úplatu;
(b) zřízení online účtu za účelem nákupu, prodeje nebo pronájmu nemovitosti;
(c) inzerce realitní kanceláře nebo realitního makláře a vlastních služeb (učet Realitní Kancelář nebo Makléř) včetně zobrazení kontaktních údajů (není povinnost ze strany Šumavapoint kontaktní údaje zveřejňovat);
(d) poskytnutí prostoru pro interní komunikaci přes interní chat
(e) výběr plateb za poskytnuté služby na tomto Webu.

2.3. Tento Web je provozován Šumavapoint (dále ‘Šumavapoint’, ‘My’, ‘Náš’). Vstupem na tento Web a / i jeho používáním vyjadřujete souhlast s těmito podmínkami (dále jen ‘Podmínky’) a všemi jejich součástmi. Prosím, přečtetě si Podmínky důkladně. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, upusťte tento ihned tento Web a nevzužívejte žádných Služeb Šumavapoint.

2.4. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky a/nebo jejich součásti kdykoliv upravit. Pokud tak provedeme, budeme se Vás na to snažit upozornit, ale neneseme za to žádnou zodpovědnost. Je čistě na každém uživateli, aby Podmínky sledoval.
Každá změna v Podmínkách nebo jejich součástech nabývá platnosti okamžitě po zveřejnění, není-li uvedeno jinak.

2.5. Tento Web navštěvovat a naše Služby nesmíte využívat pokud:
(a) Nesouhlasíte s těmito Podmínkami a všemi jejich součástmi; nebo
(b) Nedosáhli jste věkové hranice, kdy můžete legálně a samostatně uzavřít dohodou s protistranou, zde odshoulasit Podmínky tohoto Webu; nebo
(c) Nesmíte využívat služeb z cizí země, která je domovem Šumavapoint.

2.6. Tento Web a jeho součásti mohou využívat cookies (dále jen ‘Cookies’) ke zlepšování uživatelského komfortu a nabízených služeb. Více se o Cookies a tom, jak je využíváme dočtete v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

3. Naše služby

Tato část Podmínek doplňuje a specifikuje Služby zmíněné v odstavci 2.2. těchto Podmínek.

3.1. Poskytnutí online prostoru pro inzerci nemovitosti:

3.2. Zřízení online účtu za účelem nákupu, prodeje nebo pronájmu nemovitosti:

3.3. Inzerce realitní kanceláře nebo realitního makláře a vlastních služeb:

3.4. Poskytnutí prostoru pro interní komunikaci přes interní chat:

3.5. Výběr plateb za poskytnuté služby na tomto Webu:

4. Přijetí Obchodních podmínek a jejich součástí

Tyto informace již byli zmíněny výše ve stejné znění, ale pro větší přehlednost těchto Podmínek je uvádíme ještě znovu v samostatné kapitole.

4.1. Vstupem na tento Web a / i jeho používáním vyjadřujete souhlast s těmito podmínkami (dále jen ‘Podmínky’) a všemi jejich součástmi. Prosím, přečtetě si Podmínky důkladně. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, upusťte tento ihned tento Web a nevyužívejte žádných Služeb Šumavapoint.

4.2. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky a/nebo jejich součásti kdykoliv upravit. Pokud tak provedeme, budeme se Vás na to snažit upozornit, ale neneseme za to žádnou zodpovědnost. Je čistě na každém uživateli, aby Podmínky sledoval.
Každá změna v Podmínkách nebo jejich součástech nabývá platnosti okamžitě po zveřejnění, není-li uvedeno jinak.

5. Osobní údaje

5.1. K provozu tohoto Webu a nabídce Služeb rozsahu uvedeném v kapitole 3. Naše Služby potřebuje Provozovatel od uživatelů získávat některé osobní údaje. Tyto údaje využíváme pouze v souladu s našimi Zásady o zpracování osobních údajů.

5.2. Abyste mohli plně využívat naše Služby, musíte se na Webu registrovat a vytvořit si účet (dále jen ‘Účet’). Součástí registrace je vyplnění osobních údajů – některé jsou povinné, nekteré jsou dobrovolné.

5.3. Seznam povinných osobních údajů při registraci Účtu:
(a) E-mailová adresa,
(b) Uživatelské jméno,
(c) Křestní jméno,
(d) Příjmení,
(e) Telefon,
(f) Heslo.
Seznam těchto údajů se může dále rozšiřovat podle typu požadovaných Služeb nebo na základě dobrovolného poskytnutí údajů Uživatelem.

5.4. Každý Uživatel je zodpovědný za to, že údaje, které nám poskytl jsou úplné, správné a aktuální. Pokud tomu tam není, je povinen to bezodkladně a co nejrychleji napravit.

6. Povinnosti návštěvníka

6.1. Každý Uživatel má povinnost se řídit těmito Podmínkami a jejich součástmi.

6.2. Web a naše Služby smí být využívány pouze k tomu, k čemu jsou primárně určeny.

6.3. Nikdo nesmí zneužívat údaje získané na tomto Webu nebo našimi Službami.

6.4. Pokud objevíte na Webu, ve Službách nebo Podmínkách nějakou chybu, jste povinni ji ihned oznámit provozovateli bez nároku na odměnu.

6.5. Nesmíte Web využívate k šíření spamu a nevyžádaných oznámení.

7. Využívání Webu jako registrovaný návštěvník

7.1. Registrovaný uživatel se musí řídit pravidly z kapitoly 6. Povinnosti návštěvníka.

7.2. Profil Uživatele nesmí být sdílen s třetí osobou nebo stranou;

7.3. Nabízené Služby smí být využívány pouze v souladu s:
(a) těmito Podmínkami; a
(b) právy, omezeními, obecně známými zvyklostmi či doporučeními právního systému.

7.4. Každý Uživatel je sám zodpovědný za ochranu svých přístupových údajů, emailové adresy, uživatelského jména a/nebo hesla. Poskytnutí Vašeho hesla třetí straně znamená porušení Podmínek a může mít za následek odkažité zrušení Vašeho Účtu a/nebo přerušení přístupu k našim Službám, a to bez náhrady.

7.5. Jakékoliv použití či zneužití Vašich přístupových údajůa jinou osobou nebo třetí stranou je přísně zakázáno. Souhlasíte s tím, že pokud dojde ke zneužití vašich přístupových údajů či jinému narušení bezpečnosti, budete inhned a bezodkladně informavat Provozovatele.

7.6. Uživatel nesmí přímo ani nepřímo poveřit jiného Uživatele, aby za něj vystupovat jeho Účtem, a zároveň nesmí využívat cizí Účet, aby vystupoval za jiného Uživatele.

7.7. Veškerý obsah, který Uživatel na tomto Webu zveřejní, musí být přesný, správný, úplný a aktuální. Pokud se změní situace, Uživatel je povinen ihned a bezodkladně svůj obsah upravit, aby splňoval výše zmínené podmínky. Pokud to není možné, musí být obsah ihned smazán.

7.8. Uživatel se zavazuje, že nebude obtěžovat ostatní návštěvníky a Uživatele tohoto Webu, nebude je sledovat, vyhrožovat jim a vystupovat za cizí osoby.

7.9. Přístup k a užívání Webu nejsou výhradní, jsou nepřenostné a opravňuje k přístupu pouze pouze řádného Uživatele a za účelen využití nejaké Služby.

7.10. Uživatel nesmí Web ani Služby využívat k jiným komerčním účelům, než které jsou stanoveny v Podmínkách nebo schválené Provozovatelem.

7.11. Web nesmí být Uživateli využíván k nelegálním a/nebo neautorizovaným činnostem, což obsahuje například sběr emailových adres ostatních Uživatelů pro účely zasílání nevyžádané pošty.

7.12. Uživatel bere na vědomí, že komerční inzerce, affiliate odkazy a další formy obohacování se mohou být Provozovatelem odstraněny z uživatelského profilu bez předchozího upozornění. Toto jednání se hodnotí jako porušení Podmínek a může vést k zablokování Účtu. Proti nelegálnímu užití a zneužití Webu a proti Uživateli, který takto jedná, může Provozovatel podniknout odpovídající právní kroky.

7.13. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že jakékoliv využívání automatických systémů a robotů je na tomto Webu a/nebo v souvislosti s našimi Službami zakázáno.

7.14. Užívání Webu jako Prodávající, Realitní Kancelář nebo Makléř
(a) Můžete vkládat inzeráty nemovitostí, ke kterým máte vlastnické právo, jste zmocněni vlastnické právo uplatňovat, a nebo takto můžete jednat podle zákona. V rámci inzerátu musíte danou nemovitost popsat co nejlépe a nejpřesněji a nesmíte zamplčovat žádná fakta. Zároveň také nesmíte porušit žádný zákon, smlouvu či právo třetí osoby nebo strany.
(b) Můžete prohledávat ostatní inzeráty zveřejněné na Webu, ale nesmíte kontaktovat inzerenty za účelem nabízení vlastních služeb, a to ani služeb bezplatných.
(c) Nesmíte využívat kontaktní ani jiné údaje získané na tomto Webu ke svým či cizím marketingovým kampaním, propagačním akcím, prodejním telefonním hovorům, nabízení produktů, rozesílání nevyžádané pošty (spam) a tak dále.
(d) Pokud vložíte inzerát na nemovitost, jste povinni komunikovat s případnými zájemci, reagovat a odpovídat na jejich dotazy a jasně se vyjádřit k nabídkám. Nemusíte uvádět důvod svého rozhodnutí.
(e) Pokud si vyberete nabídku nějakého ze zájemců, musíte svůj obchod (prodej, pronájem) uskutečnit a dokončit mimo tento Web. Ke komunikaci můžete stále využívat náš interní chat, ale v tom případě musíte vzít na vědomí, že Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu a nenese žádnou odpovědnost za komunikaci ani za konečný obchod a nemůže být nijak žádán, aby se obchodu nebo komunikace zúčastnil.
(f) Můžete ohodnotit protistranu, ale vaše hodnocení musí být založeno na skutečné a osobní zkušenosti a musí být uvedeno slušně. Žádný spam nebude tolerován.

7.15. Užívání Webu jako Návštěvník nebo Kupující
(a) Můžete procházet nabídky nemovitostí.
(b) Můžete regovat na nabídky nemovitostí, pokud máte skutečný zájem a dostatečné finanční prostředky.
(c) Pokud projevíte zájem o nemovitost a kontaktujete inzerenta, jste povinni reagovat zpět. V případě, že váš zájem o nemovitost již opadl, dejte to inzerentovi vědět. (Nemusíte uvádět žádný důvod.)
(d) Pokud si vyberete nabídku nějakého z inzerentů, musíte svůj obchod (nákup, pronájem) uskutečnit a dokončit mimo tento Web. Ke komunikaci můžete stále využívat náš interní chat, ale v tom případě musíte vzít na vědomí, že Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu a nenese žádnou odpovědnost za komunikaci ani za konečný obchod a nemůže být nijak žádán, aby se obchodu nebo komunikace zúčastnil.
(e) Můžete ohodnotit protistranu, ale vaše hodnocení musí být založeno na skutečné a osobní zkušenosti a musí být uvedeno slušně. Žádný spam.
(f) Nesmíte využívat kontaktní ani jiné údaje získané na tomto Webu ke svým či cizím marketingovým kampaním, propagačním akcím, prodejním telefonním hovorům, nabízení produktů, rozesílání nevyžádané pošty (spam) a tak dále.

8. Role Šumavapoint

8.1. Provozovatel je pouze zprostředkovatelem online inzerentního prostoru a kontaktních údajů. Provozovatel se nijak neúčastní obchodu, komunikace a není zodpovědný za inzeráty a obash zveřejněný Uživateli. Zároveň je Uživatel oprávněn podnikat kroky podle Podmínek, aby byli tyto Podmínky naplněny a byl zajištěn hladký běh Webu a Služeb.

9. Platby a ceny Služeb

9.1. Uživatelé Webu berou na vědomí a souhasí, že poskytovné Služby mohou být zpoplatněny. Uživatel je vždy předem informován, že požadovaná Služba je placená a také je mu sdělena cena. Uživatel se může rozhodnout, jestli chce zaplatit každou Službu zvlášť, a nebo si koupit balíček Služeb. Platby jsou vždy vyžadovány předem, to zanemá předtím, něž Uživatel začne danou Službu využívat. Balíčky Služeb mohou mít omezenou platnost. Po uběhnutí doby platnosti, již nebude možné dané Služby využívat, a to ani pokud do té doby ještě nebyly aktivovány.

9.2. Cena Služeb se může kdykoliv změnit. Změna se projeví v ceníku (pokud je dostupný) a Uživatel ji uvidí před objednáním Služby.
Cena se může změnit u Služeb, které již Uživatel využívá. Jde například o Službu, která je na dobu neurčitou a platí se měsíčně. V tomto případě bude Uživatel informován o změně a bude se moct sám rozhodnout, jestli chce Službu i nadále využívat za novou cenu, nebo ji chce nezplatně zrušit.

9.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny Služeb, které již byly zakoupeny. Může nastat náhlá změna na trhu a nebo u dodavatelů Provozovatele, či jiná nenadálá událost, která Provozovateli nedovolí dále poskytovat Službu za původní cenu. V tomto případě si může Uživatel vybrat mezi:
(a) doplacením rozdílu cen od data oznámení změny a Službu dále využívat za novou cenu; nebo
(b) Službu bezplatně zrušit a nárokovat si navrácení poměrné částky z platby, za nevyužité období.
Uživatel souhlasí, že nemá nárok požadovat odškodné, náhradu škody nebo jinou formu kompenzace po Provozovateli.

9.4. Všechny platby Uživatelů Provozovateli za Služby na tomto Webu jsou prováděny přes platební platformu PayPal. Uživatel nemusí být klientem společnosti PayPal a může provést online platbu kartou přes platební bránu této společnosti. Prosíme, ujistěte se, že jste se seznámily s Obchodními podmínkami a dalšími dokumenty společnosti PayPal nejpozději před provedením platby. Informace v českém jazyce naleznete na české verzi stránek www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home.

9.5. Platby za Služby nemouhou být provedeny přímo přes tento Web.

10. Reklamace

10.1. Protože Provozovatel je pouze zprostředkovatelem inzerentního prostoru a kontaktních údajů, Uživatelé nemají nárok na uplatnění reklamace týkající se nemovitostí, inzerovaných nemovitostí (např. nepřesné informace) a interakce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami po Provozovateli. Interakcí se myslí například komunikace, obchody, dohody, smluvy a další. Provozovatel není zúčastněnou stranou.
Je čistě na jednotlivých zúčastněných stranách, aby si stanovili vlastní podmínky mimo tento Web a bez účasti Provozovatele.

10.2. Uživatelé mohou uplatnit reklamaci vůči Provozovateli pouze za Služby poskytované Provozovatelem na tomto Webu podle těchto Podmínek a za podmínek, že:
(a) Služba nebyla poskytnuta tak, jak stojí v těchto Podmínkách, a
(b) Služba nebyla poskytnuta po alespoň 90 % času, na který byla sjednána.
Pokud byla Služba poskytnuta na kratší dobu než 90 % času, na který byla sjednána, má Uživatel nárok na vrácení poměrné částky za dobu, kdy Služba nebyla poskytována.
Uživatel se může rozhodnout, jestli bude chtít kompenzaci v podobě vrácení peněz, a nebo prodloužení dané Služby o období, kdy nebyla Služba poskytnuta, jak bylo sjednáno.

10.3. Pokud není Uživatel spokojen s poskytnutou Službou, ale ze strany Provozovatele byla poskytnuta Služba tak, jak bylo ujednáno, a nejedná se o případ zmínení v odstavci 10.2. Podmínek, Uživatel nemá právní nárok na uznání reklamace. V tomto případě zaleží čistě na svobodném rozhodnutí Provozovatele, jestli nějakou náhradu či kompenzaci poskytne a jakou a v jakém rozsahu.

10.4. Pokud se jako Uživatel domníváte, že máte nárok na reklamaci našich Služeb, kontaktujte provozovatele elektronickou poštou na adrese reality@sumavapoint.cz a předmět zprávy začněte slovy „Reklamace“. Zároveň v emailu zmiňte co nejvíce detailů a informací o daném případu. Nezapomeňte též přidat, jaký způsob kompenzace (Služba / peníze) byste volili v případě schválení reklamace Provozovatelem. (Urychlí to proces.)

10.5. Provozovatel má čtrnáct (14) dní se vyjádřit k vaší reklamaci.

10.6. Pokud bude vaše reklamace uznána jako odůvodněná, Provozovatel má deset (10) dní na vyřízení reklamace. Pokud Uživatel Provozovateli nesdělí, o jakou formu kompenzace má zájem, bude kompenzován vrácením peněz (odpovídající částky). Pokud Uživatel požaduje kompenzaci ve Služnách a toto není technicky možné, Provozovatel si vyhrazuje právo takového Uživatele také kompenzace vrácením peněz (odpovídající částka). Peníze budou vraceny zpět pomocí služby PayPal.

10.7. Uživatel nemůže být kompentován větší částkou nebo větším objemem Služeb, než byla původní platba respektive objednávka. Žádné poplatky třetím stranám, která byly součástní původní platby, nejsou předmětem reklamace a nebudou Provozovatelem vraceny ani nijak kompenzovány.

10.8. Všichni Uživatelé souhlasí, že se budou v případě reklamace řídit těmito Podmínkami a touto kapitolou Podmínek.

11. Mlčenlivost

11.1. Všechny strany a všichni Uživatelé souhlasí a zavazují se, že budou držet informace o protistarně či protistrannách a/nebo Provozovateli získané na tomto Webu v tajnosti a nebudou je zneužívat proti druhí straně.

12. Copyright, Duševní vlastnictví, Autorské právo

12.1. Tento Web, naše Služby a vše s tím spojené jsou předmětem vlastnictví Šumavapoint a Provozovatele. Tento Web je chráněn autorským právem České republiky a podle mezinárodních dohod. Pokud není stanoveno jinak, všechna práva (včetně práva autorského) ke Službám a Webu (včetně ale nejen texty, grafika, loga, ikony, videa, obrázky, fotografie, Web, kódy, sktripy, elementy a interaktivní prvky) jsou vlastněna Provozovatelem.

12.2. Všechny ochranné známky, názvy Služeb a obchodní jména jsou vlastněna Provozovatelem, inzerenty (Uživateli) nebo třetími stranami.

12.3. Provozovatel si ponechává všechna svá vlastnická a autorská práva a jakýkoliv zásah další osoby nebo dalšího subjektu nebude mít žádný vliv na jejich přenos nebo převod.

12.4. Bez písemného souhlasu Provozovatele nebo odpovídajícího souhlasu vlastníka práv nelze používat, kopírovat nebo reprodukovat žádné součásti a části Webu, Služeb nebo obsahu vyjma kroků, které jsou výslovně povoleny v těchto Podmínkách. Tento zákaz se nevztahuje na materiály, které jsou volně dostupné pro svobodné využití.

12.5. Uživatel nebo návštevník smí na Web vkládat či náhrávat pouze obsah, ke kterému má vlastnická práva nebo tuto činnost provádí v souladu s právy k danému obsahu. Toto samé se vztahuje také na obsah, který je Užívatelem předán Provozovateli v rámci poskytování Služeb. Pokud Uživatel poruší vlastnická nebo autorská práva obsahu, který uvádí na Webu nebo předává Provozovateli, nese Uživatel za toto jednání veškerou odpovědnost a je povinen mimo jiné nahradit Provozovateli škodu v plné výši, vznikne-li nějaká.

12.6. Uživatel dává Provozovateli souhlas se zveřejněním vědomě poskytnutých informací v rámci poskytování Služeb. Svolení zveřejnění se nevztahuje pouze na tento Web, ale i na další inzertní prostory Provozovatele či třetích stran. Toto svolení se netýká osobních informací vyjma kontaktních údajů, u kterých Uživatel odsouhlasit zveřejnění na Webu. Tyto kontaktní údaje mouhou být zveřejněny i na dalších místech uvedených v předchozí věte, ale pouze za účelem poskytnutí Služeb.

12.7. Uživatel dává Provozovateli právo k:
(a) užití nahraného obsahu k propagaci Webu a Služeb po úpravě i bez úprav (netýká se osobních údajů vyjma kontaktních údajů, u kterých Uživatel odsouhlasit zveřejnění na Webu);
(b) k nakládání v nahraným obsahem pro marketingové služby Provozovatele (netýká se osobních údajů vyjma kontaktních údajů, u kterých Uživatel odsouhlasit zveřejnění na Webu);
(c) úpravě vloženého obsahu, např. název, text popis, nahrané fotografie, pokud Provozovatel uzná za vhodné;

12.8. Pokud bude mít Provozovatel podezření na porušení porušení autorských práv či práva České republiky nebo jiného Práva, vyhrazuje si právo ke smazání obsahu, zablokování Účtu, smazání Účtu a/nebo k jiné akci.

13. Vyloučení odpovědnosti

13.1. Tyto Podmínky nijak neomezují ani nevylučují ustanovení daná zákony České republiky a nejsou těmto zákonům nadřazeny.

14. Omezené ručení

14.1. Celková odpovědnost Provozovatele vyplývající ze Služeb nebo v souvislosti se Službami či s těmito Podmínkami, včetně smluv, občanskoprávních deliktů (včetně nedbalosti), spravedlnosti, zákonů nebo jinak, nepřekročí hodnotu Služeb poskytnutých Provozovatelem Uživateli.

14.2. Uživatel i návštěvník rozumí a souhlasí, že Provozovatel, jeho partneři, spolupracovníci, zaměstnanci, agenti, přispěvatelé a poskytovatelé licencí nenesou vůči Uživateli či návštěvníkovi odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, vedlejší, následné nebo jiné škody, které mohou vzniknout, ať už jsou způsobeny jakkoli. To zahrnuje mimo jiné jakoukoli ztrátu zisku (ať již přímo nebo nepřímo), jakoukoli ztrátu dobrého jména nebo obchodní pověsti a jakoukoli jinou nehmotnou ztrátu.

14.3. Uživatel i návštěvník bere na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, vedlejší následné nebo jiné škody, které mohou vzniknout Uživateli, návštevníkovi či třetí straně v důsledku poskytnutí vašeho obsahu na web.

15. Záruka, odškodnění

15.1. Uživatel i návštěvník souhlasí s tím, že odškodníte Provozovatele, jeho partnery, zaměstnance, agenty, přispěvatele, poskytovatele obsahu třetích stran a poskytovatele licencí za:
(a) všechny akce, žaloby, nároky, nároky, závazky, náklady, výdaje, ztráty a
škody (včetně nákladů na právní zastoupení v plné výši), které vznikly nebo vyplývají z Uživatelova či návštěvníkova obsahu nebo v souvislosti s ním;
(b) jakékoli přímé nebo nepřímé důsledky Uživatelova či návštěvníkova přístupu, používání nebo obchodování na webových stránkách nebo pokusů o to; a / nebo
(c) jakékoli porušení Podmínek.

16. Ukončení obchodního vztahu s Šumavapoint

16.1. Pokud chcete ukončit smluvní vztah s Provozovatelem na základě těchto Podmínek, můžete tak udělat písemným sdělením se čtrnáctidenním (14) předstihem, kde Provozovateli oznámíte svůj úmysl. Písemné sdělení můžete odeslat na emailovou adresu reality@sumavapoint.cz nebo přes kontaktní formulář na Webu, pokud je k dispozici.

16.2. Provozovatel může kdykoliv ukončit smluvní vztah s Uživatelem i návštěvníkem na základě těchto Podmínek, pokud:
(a) Uživatel či návštěvník poruší a nebo má či měl v úmyslu porušit tyto Podmínky;
(b) je to po Provozovateli požadováno zákonem či orgánem výkonné moci;
(c) Provozovatel mění své služby a nadále již dané Služby neposkytuje;
(d) Provozovatel neposkytuje Služby v dané oblasti, Služby rezidentům dané země nebo Služby prou Uživatele či návštěvníky přistupující z dané země; nebo
(e) poskytování Služeb se Provozovateli finančně nebo jinka nevyplatí.

16.3. V souladu s místními platnými zákony si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo zrušit Účet nebo inzerát a může podle svého výhradního uvážení pozastavit nebo odepřít Uživateli či návštěvníkovi přístup na celou nebo jakoukoli část webových stránek nebo ke Službám bez předchozího upozornění, pokud dojde k porušení jakéhokoli ustanovení Podmínek nebo jakéhokoli platného zákona nebo pokud chování Uživatele či návštěvníka ovlivňuje jméno nebo pověst Provozovatele nebo porušuje práva jiných stran.

16.4. Po skončení těchto Podmínek platí nadále všechna zákonná práva, povinnosti a závazky, z nichž Uživatel/návštěvník a Provozovatel měli prospěch a která se časem nahromadila v době platnosti těchto Podmínek nebo která jsou vyjádřena tak, aby pokračovala po neomezenou dobu. To vše nebude tímto ukončením ovlivněno a ustanovení tohoto článku se na tato práva, povinnosti a závazky vztahují i nadále na dobu neurčitou. Pokud dojde k ukončení vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem podle těchto Podmínek nebo podle zákona, není Provozovatel povinen nadále poskytovat Uživateli Služby, ani je nechat doběhnout, v době ukončení snluvního vztahu ihned odstranit nebo skrýt Uživatelův obsah.

17. Řešení sporů

Tato kapitola se týká sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem Smluvními stranami v této kapitole je tedy myšlen Provozovatel a Uživatel.
Interakce mezi Uživateli již není předmětem Služeb Poskytovatele, Poskytovatel na ni nemá žádný vliv, a proto se řešení sporů mezi Uživateli neřídí podle těchto Podmínek. Interní chat je součástí Služeb Poskytovatele, ale náplň a obsah debaty je pouze mezi Uživateli, a tak se případná spor vzniklý na interním chatu netýká Provozovatel, ten do sporu nezasahuje a spor si řeší Uživatelé mimo tyto Podmínky, mimo Web a mimo Provozovatele.

17.1. Povinné:
Pokud vznikne spor ohledně Podmínek nebo se bude týkat těchto Podmínek, nesmí kterákoli ze stran zahájit v souvislosti se sporem žádné řízení před Soudem nebo soudní řízení, ledaže by byla dodržena následující ustanovení (kromě případů, kdy je požadováno naléhavé předběžné opatření).

17.2. Oznámení:
Strana dle Podmínek, která uplatňuje nároky a zahajuje spor (dále jen „spor“), který vznikl dle Podmínek, musí druhé straně písemně oznámit podrobnosti o povaze sporu, požadovaném výsledku a opatření nezbytném k urovnání sporu.

17.3. Usnesení:
Po obdržení tohoto oznámení druhou stranou musí strany dle Podmínek:
(a) do 30 dnů od oznámení usilovat v dobré víře o rychlé vyřešení sporu jednáním nebo jinými prostředky, na nichž se mohou vzájemně dohodnout;
(b) pokud z jakéhokoli důvodu nebude 30 dnů po datu oznámení spor vyřešen, musí se strany buď dohodnout na výběru mediátora, nebo požádat o pomoc Asociaci mediátorů ČR;
(c) smluvní strany jsou stejně odpovědné za poplatky a přiměřené výdaje mediátora a náklady na místo mediace a bez omezení výše uvedeného se zavazují uhradit jakékoli částky požadované mediátorem jako předběžnou podmínku zahájení mediace až do výše 5.000 Kč. Smluvní strany musí uhradit své náklady spojené se zprostředkováním;
d) mediace se bude konat v Praze, Česká republika.

17.4. Důvěrné
Veškerá komunikace týkající se jednání stran, která vyplyne z této doložky o řešení sporů a v souvislosti s ní, je důvěrná a v maximálním možném rozsahu musí být pro účely příslušných zákonů o důkazech považována za jednání „bez újmy“.

17.5. Ukončení mimosoudního řešení sporů
Pokud po zahájení mediace sporu uplynuly 3 měsíce a spor nebyl vyřešen, může kterákoli ze stran požádat mediátora o ukončení mediace a mediátor tak musí učinit.

18. Jurisdikce

Služby nabízené Provozovatelem jsou určeny k obyvatelům České republiky. V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z Webu, ze Služeb nebo v souvislosti s nimi souhlasíte s tím, že výhradní místo řešení jakéhokoli sporu bude u soudů v Praze, Česká republika.

19. Právo

Podmínky se řídí zákony České republiky. Jakýkoli spor, kontroverze, řízení nebo nárok jakékoli povahy vyplývající nebo jakýmkoli způsobem související s Podmínkami a právy vytvořenými tímto se řídí, interpretují a vykládají podle a v souladu se zákony České republiky, navzdory kolizi právních principů a bez ohledu na závazná pravidla. Platnost tohoto rozhodujícího právního usnesení není napadnutelná a zpochybnitelná. Podmínky jsou závazné ve prospěch smluvních stran a jejich nástupců a postupníků.

20. Prohlášení

Obě strany (Provozovatel, Uživatel) potvrzují a prohlašují, že ustanovení Podmínek jsou spravedlivá a přiměřená, že se s Podmínkami dostatečně seznámily, že Podmínky nejsou v rozporu s veřejným pořádkem z důvodu nerovnosti nebo vyjednávací síly nebo obecných důvodů pro omezení obchodu.

21. Závěr

Pokud některá část těchto Podmínek bude shledána neplatnou nebo nevymahatelnou soudem s příslušnou jurisdikcí, bude tato část vyjmuta a zbytek podmínek zůstane v platnosti.

Pokud bude nějaká část těchto Podmínek shedána jako chybná či nesprávná, nemůže být tato chyba využita Uživatelem jako benefit, ale povinností je neprodleně upozornit Provozovatele.

22. Přílohy

Nedílnou součástí těchto Podmínek je:

Datum: 27.9.2020

Porovnejte nabídky