kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč na 0 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč na 0 Kč

Další možnosti vyhledávání
Výsledky vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Naše webová adresa je: https://prace.sumavapoint.cz.

1. Respektujeme vaše soukromí

1.1. Provozovatel respektuje právo na soukromí a ochranu osobních údajů a vynakládá maximální úsilí k ochraně údajů návštevníků a Uživatelů.
1.2. Tento dokument ustanovuje a vysbětluje, jak Provozovatel nakládá s osobními daty návštěvníků a Uživatelů.

2. Základní ustanovení

2.1. Správcem osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Šumavapoint ABN 65 924 976 032 se sídlem 79 Johnston Parade, Sydney NSW 2035, Australia (dále jen: „Správce“).

2.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: 79 Johnston Parade, Sydney NSW 2035, Australia
email: reality@sumavapoint.cz

2.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě registrace uživatelského účtu nebo na základě plnění Vaší objednávky služeb.

3.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

4. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

4.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
(a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
(b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
(c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4.2. Účelem zpracování osobních údajů je
(a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
(b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4.3. Ze strany Správce může, ale nemusí, docházet[6]  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

5. Doba uchovávání údajů

5.1. Správce uchovává osobní údaje
(a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
(b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
(a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
(b) podílející se na zajištění provozu služeb,
(c) zajišťující marketingové služby.

6.2. Správce může a má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

7. Právo Správce na zákonné poskytnutí osobních informací třetí straně

7.1. Výjimečně se může stát, že nastane situace, kdy zákon povoluje či vyžaduje poskytnutí vašich osobních údajů třetí straně bez nutnosti předchozího souhlasu – např. nařízení soudu, požadavek policie atd.

7.2. Správce může bez vašeho předchozího souhlasu použít vaše osobní údaje, pokud je to nutné, k ochraně autorských, vlastnických a dalších práv svých či jeho partnerů a/nebo k zajištění bezpečnosti své, svých partnerů nebo uživatelů služeb.

8. Vaše práva

8.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
(a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
(b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
(c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
(d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
(e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
(f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

8.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

9.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Tento Web

10.1. Přístup na web, jeho využití a využítí poskytovaných služeb
Pokud navštívíte tento Web a/nebo využíváte naše Služby, souhlasíte s našími Podmínkami a se všemi jejich součástmi jako jsou tyto Zásady zpracování osobních údajů a Využívání cookies. Můžeme také sbírat infomrace jako typ prohlížeče, operační system, stránka, odkud jste přišli atd. k analytickým účelům a za účelem vyplepšování webu a služeb.
Jestli s našimi Zásadami o zpracování osobních údajů, našimi Podmínkami a nebo jejich součástmi nesouhlasíte, opustťe ihned tuto stránku a náše web nenavštěvujte.

10.2. Cookies
Na našich webových stránkách můžeme používat soubory cookie. Soubory cookie jsou velmi malé soubory, které web používá k vaší identifikaci, když se vrátíte na web, a k ukládání podrobností o vašem používání webu. Cookies nejsou škodlivé programy, které poškozují váš počítač. Většina webových prohlížečů cookies automaticky přijímá, ale můžete se rozhodnout cookies odmítnout změnou nastavení prohlížeče. To vám však může bránit v plném využití výhod naší webové stránky. Naše webové stránky mohou také používat soubory cookie k analýze provozu webových stránek, např. služba Google Analytics, a pomáhají nám poskytovat lepší služby návštěvníkům webových stránek. Kromě toho mohou být soubory cookie použity k poskytování relevantních reklam návštěvníkům webových stránek prostřednictvím služeb třetích stran, jako je Google Adwords. Tyto reklamy se mohou objevit na tomto webu nebo na jiných webech, které navštívíte. Další informace o souborech cookie na našem webu naleznete v zásadách používání souborů cookie.

10.3. Třetí strany
Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Tyto odkazy jsou určeny pouze pro vaše pohodlí. Odkazy na webové stránky třetích stran nepředstavují sponzorství ani podporu nebo schválení těchto webových stránek. Uvědomte si, že Provozovatel není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů jiných takových webových stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si byli vědomi toho, že když opustí náš web, přečtou si prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který shromažďuje osobní identifikovatelné informace.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.9.2020.

Porovnejte nabídky